שביל ירושלים

איזור מסלול

ירושלים

איזור מסלול

היסטוריה, מקרא, ארכאולוגיה

משך זמן

יומי