קברות צדיקים בצפון

איזור מסלול

צפון

איזור מסלול

היסטוריה, מקרא, ארכאולוגיה

משך זמן

יומי

"כל מה שעשו  לכבודם עשו…" וגם אנחנו עשינו לכבודכם. נצא לכיון מירון שם נבקר בקבר הרשב"י ובבית הכנסת העתיק מהתקופה הביזנטית. משם נמשיך לבית הכנסת היפיפה בחמת טבריה, נלך לקבר רבי מאיר בעל הנס ונשמע על אורח חייו והשפעתו על התרבות היהודית. ונקנח בביקור בקבר היד החזקה הלו הוא הרמב"ם.