מרשה ובית גוברין – מה לצידונים ורומאים בלב אדומיאה?

איזור מסלול

מרכז

איזור מסלול

היסטוריה, מקרא, ארכאולוגיה

משך זמן

חצי יומי

בארץ אלף המערות, חצבו תושבי העיר ההלניסטית אינספור מערות תת קרקעיות בסלע הקרטון הרך, ובהן מתקני אחסון, אגירה תעשיה ומגורים. נטייל בכמה מהן- ונלמד מדוע צורתן כצורת פעמון ענק, כיצד מכינים מהגרים מיוון שמן מזיתים בארץ ישראל, ואילו ציורים יחודיים צויירו על קירות קבר משפחת מנהיג הקהילה הצידונית. בבית גוברין הסמוכה נלמד על משחקי התיאטרון הרומאי, ומדוע הוצאו תקנות מיוחדות להרשות ליהודים לחזות במשחקים שכולם עבודה זרה ושפיכות דמים.