כפר גרמני בלב ירושלים-בעקבות הטמפלרים במושבה הגרמנית

איזור מסלול

ירושלים

איזור מסלול

היסטוריה, העת החדשה

משך זמן

יומי/ חצי יומי

הקהילה הטמפלרית הפרוטסטנטית מגרמניה חנכה ב-1882 את בית העם של המושבה הגרמנית במקום בו נתחיל את הסיור. נתוודע לישוב חקלאי גרמני משגשג מחוץ לחומות, על בתיו המפוארים ומוסדותיו: בית מלון ובית קולנוע,. נעבור בבתים השונים של בני הקהילה, שהביאו את בשורת החקלאות מודרנית לארץ. נדון על סיבת גירושם לאוסטרליה ע"י הבריטים במהלך מלחמת העולם השנייה.