חידוש ההתיישבות ברובע היהודי

איזור מסלול

ירושלים

איזור מסלול

היסטוריה, העת החדשה

משך זמן

יומי/ חצי יומי

נתחיל את סיורנו בהר ציון- מקום התיישבותם של היהודים לאחר גרוש הצלבנים מהארץ, ותחילת השלטון האיובי בירושלים. נתוודע ל"קבר דוד" ומעליו בקומה השנייה "חדר הסעודה האחרונה" ולסכסוך בין היהודים לנזירים הפרנציסקנים במאה ה- 5. נגיע לבית כנסת הרמב"ן משנת 1267 . נחלוף ליד ארבעת בתי הכנסת הספרדיים ונסיים בחצר היישוב הישן , ביתו של הרב ויינגרטן, רב הרובע היהודי בעת נפילתו וכניעתו ללגיון הירדני בשנת 1948. היום הבית משמש כמוזיאון המנציח את החיים בבתים האשכנזים והספרדים ברובע היהודי במאה ה- 19.