העיר העתיקה במאה ה-19 ההתיישבות של יהודי המגרב והאשכנזים

איזור מסלול

ירושלים

איזור מסלול

היסטוריה, העת החדשה

משך זמן

יומי/ חצי יומי

נכנס לבתי הכנסת הספרדיים ונתחיל בבית הכנסת ע"ש יוחנן בן זכאי, שנבנה ע"י צאצאי מגורשי ספרד. נגיע לבית הכנסת של הרב דב"ש ( דוד בן שמעון) שהתיישב עם קהילת המערביים בצפון הרובע. נפנה לבית הכנסת "החורבה", נזכיר את עליית האשכנזים בראשות ר' יהודה החסיד לירושלים בשנת 1700 ומדוע הגעת תלמידי הגר"א היא חשובה יותר. נגיע לבית הכנסת של החסידים "תפארת ישראל" ונסיים את הסיור בבית הכנסת הקראי הסמוך .