אסלאם בירושלים – הר הבית, אדריכלות ממלוכית ומוסלמית

איזור מסלול

ירושלים

איזור מסלול

דתות ועדות

משך זמן

יומי/ חצי יומי

היה זה לילה חשוך שהגדיר את קדושת ירושלים לאסלאם. אותו לילה רכב מוחמד על הבהמה הפלאית אל-בורק מהמסגד הקדוש למסגד הקיצון וקיבל את מצוות התפילה באסלאם. מסע זה הנקרא המסע הלילי עיצב את קדושתה של ירושלים בראשם של מיליוני מאמינים מוסלמים. אך האם זו הקדושה היחידה של ירושלים למוסלמים. נצא לסיור בעקבות התקופות המוסלמיות בירושלים החל מהתקופה המוסלמית הקדומה ועד לתקופה העות'מאנית. נלך במשעולי העיר העתיקה ונבקר באתרים המספרים את סיפורה של ירושלים תחת השלטונות המוסלמים.