אומנות ואדריכלות נוצרית

איזור מסלול

ירושלים

איזור מסלול

תרבות, קולינאריה ואומנות

משך זמן

יומי/ חצי יומי

עשרה קבין של יופי ירדו על העולם, תשעה מהן נטלה ירושלים- בסיור זה נראה את יופיה של ירושלים כפי שהיא דרך עיניים נוצריות- נעמוד על הבדלים בין המלבושים הכנסייתיים השונים, נכיר לעומק אדריכלות נוצרית ונתחקה אחר מקור מבנה הכנסיה של ימינו. . הסיור יתקיים בשכונת עין כרם הציורית ומשם ימשיך לתוך סמטאות העיר העתיקה.