הנהלה

Untitled-2
אבי אבי

הוא אחד מאתרי התיירות המבוקשים, האהובים והמפורסמים ביותר בארץ. האמת היא שאין זה פלא שכן מדובר באזור המשלב בין אתרים ארכיאולוגיים לאתרי נוף ייחודיים, כשלכל זה יש להוסיף כמובן את העובדה
avi@shahar-israel.co.il

Untitled-2
אבי ואעקנין

הוא אחד מאתרי התיירות המבוקשים, האהובים והמפורסמים ביותר בארץ. האמת היא שאין זה פלא שכן מדובר באזור המשלב בין אתרים ארכיאולוגיים לאתרי נוף ייחודיים, כשלכל זה יש להוסיף כמובן את העובדה
avi@shahar-israel.co.il

Untitled-2
אלכס לבנטל

הוא אחד מאתרי התיירות המבוקשים, האהובים והמפורסמים ביותר בארץ. האמת היא שאין זה פלא שכן מדובר באזור המשלב בין אתרים ארכיאולוגיים לאתרי נוף ייחודיים, כשלכל זה יש להוסיף כמובן את העובדה
alex@shahar-israel.co.il

Untitled-2
טל שחר

הוא אחד מאתרי התיירות המבוקשים, האהובים והמפורסמים ביותר בארץ. האמת היא שאין זה פלא שכן מדובר באזור המשלב בין אתרים ארכיאולוגיים לאתרי נוף ייחודיים, כשלכל זה יש להוסיף כמובן את העובדה
tal@sharisrael.co.il

Untitled-2
אלכס לבנטל

הוא אחד מאתרי התיירות המבוקשים, האהובים והמפורסמים ביותר בארץ. האמת היא שאין זה פלא שכן מדובר באזור המשלב בין אתרים ארכיאולוגיים לאתרי נוף ייחודיים, כשלכל זה יש להוסיף כמובן את העובדה
alex@shahar-israel.co.il